Rejestracji na warsztaty (z wyjątkiem techniki) mogą dokonywać wyłącznie pary. Rejestracji na zajęcia z techniki mogą dokonywać pojedyncze osoby. Jeśli nie masz partnera/partnerki skontaktuj się z nami droga mailową: tangoelnavegador@gmail.com

Warsztaty będą prowadzone w języku ANGIELSKIM

Jeśli dostępny będzie partner lub partnerka organizatorzy podadzą kontakt do takiej osoby. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za obecność i poziom zaawansowania (level) partnera/partnerki.
Aby się zarejestrować prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych związanych z rejestracją prosimy o kontakt mailowy.

Zagwarantowane uczestnictwo w wybranych warsztatach jest możliwe tylko po dokonaniu opłaty oraz otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach opłata nie podlega zwrotowi.

Uczestnik  może przenieść prawo uczestnictwa na inną, ale pod warunkiem poinformowania organizatorów i posiadania od nich zgody na zmianę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywanie zmian w programie wydarzenia.
Osoby trzecie, nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach, nie będą mogły obserwować zajęć, aby nie przeszkadzać zarówno nauczycielom jak i uczniom.

Aby mieć możliwość  fotografowania i filmowania podczas warsztatów należy uzyskać wcześniejszą  zgodę prowadzących i organizatorów.

POZOSTAŁE warunki

Milongi nie wymagają rejestracji. Bilety można zakupić przy wejściu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestnika w miejscach prowadzenia milong i workshops

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://tango-warsaw.com lub mailowo na adres tangoelnavegador@gmail.com dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “SmArt Agency Nazarii Mikhalyk” z siedzibą w Warszawie (00-373) przy ul. Nowy Swiat 22 – 4, NIP 5252714345,, (dalej: “Firma”).
  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę.
  • Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).
  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.
  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.